Kto za Pravdu horí?

Blog MK SR, ktorý bol bez udania dôvodu zmazaný na pravda.sk a ešte  s klamlivým odôvodnením …

…. Tento používateľ sa rozhodol zrušiť svoj účet a obsah už nie je viac k dispozícii.

Čo Pravda skrýva? Blog, ktorý Pravda zmazala uvádzame s v nezmenenom znení.

V denníku Pravda horia za pravdu, alebo skôr dohoreli, majú problém si pamätať, čo sami napísali. Kým v lete minulého roku ( 25.7.2011 ) denník Pravda v článku Krajcer nasľuboval, čaká sa, čo splní od Iris Kopcsayovej vo svojom hodnotení ministra kultúry Daniela Krajcera uviedol pozitívne aj kritické hodnotenia, v článku Krajcer ako minister pohorel z 3.1. 2012 od tej istej autorky už uvádza iba kritické hodnotenia. Je tragikomické, že tá istá autorka oboch článkov( I. Kopcsayová ) v lete uviedla aj pozitívne hodnotenia ministra a teraz ich zámerne vynechala.

Pre osvieženie pamäte, úryvok plusov pôsobenia ministra kultúry D. Krajcera  v Pravde z 25.7. 2011

PLUSY

+ novela tlačového zákona – obmedzuje sa právo na odpoveď

+ obnova kultúrneho dedičstva – na roky 2011 – 2014 sa zatiaľ darí vyčleniť historicky najvyšší objem peňazí na záchranu a obnovu nehnuteľného kultúrneho dedičstva

+ záchrana a obnova hradov – práca pre nezamestnaných

+ digitalizácia kultúrneho dedičstva – ministerstvo v júni 2011 vyhlásilo prvé písomné vyzvania

+ zmena dotačného systému vytvorila podmienky na transparentnejšie poskytovanie dotácií s určenými prioritami v jednotlivých programoch.

+ prísnejšie pravidlá na zamedzenie konfliktu záujmov členov hlavných orgánov Audiovizuálneho fondu

+ zriadenie Rady pre umenie – odborný a iniciatívny poradný orgán ministra kultúry

Zdroj: Pravda, 25.7.2011 – Krajcer  nasľuboval, čaká sa, čo splní – http://spravy.pravda.sk/krajcer-nasluboval-caka-sa-co-splni-duf-/sk_domace.asp?c=A110725_091625_sk_domace_p09

Tak, čo sa stalo za pol roka, keď  Pravda vidí, už iba negatíva?  Že by predčasne voľby…..?

Referát styku s médiami MK SR


Najnovšie články

Archív

Kategórie